جستجوی پیوندهای بیرونی

پرش به: ناوبری, جستجو

نشانه‌هایی مانند «‎*.wikipedia.org» را می‌توان استفاده کرد. حداقل یک دامنه سطح بالا ، به عنوان مثال "*.org" نیاز دارد.
پروتکل‌های پشتیبانی‌شده: http://، https://، ftp://، irc://، ircs://، gopher://، telnet://، nntp://، worldwind://، mailto:، news:، svn://، git://، mms:// (هیچ یک از این موارد را در جستجوی خود نیافزایید)

جستجوی پیوندهای بیرونی 
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
بازدیدها
گشتن
جعبه‌ابزار