پیغام‌های سامانه

پرش به: ناوبری, جستجو

این فهرستی از پیغام‌های سامانه‌ای موجود در فضای نام مدیاویکی است. چنانچه مایل به مشارکت در محلی‌سازی مدیاویکی هستید لطفاً محلی‌سازی مدیاویکی و translatewiki.net را ببینید.

پالایه
پالودن بر اساس وضعیت شخصی‌سازی:    
صفحهٔ نخست
صفحهٔ نخست
صفحه قبل
صفحه قبل
صفحهٔ آخر
صفحهٔ آخر
نام متن پیش‌فرض پیغام
متن کنونی پیغام
about (بحث)درباره
aboutpage (بحث)Project:درباره
aboutsite (بحث)دربارهٔ {{SITENAME}}
accesskey-blockip-block (بحث)s
accesskey-ca-addsection (بحث)+
accesskey-ca-delete (بحث)d
accesskey-ca-edit (بحث)e
accesskey-ca-history (بحث)h
accesskey-ca-move (بحث)m
accesskey-ca-nstab-category (بحث)c
accesskey-ca-nstab-help (بحث)c
accesskey-ca-nstab-image (بحث)c
accesskey-ca-nstab-main (بحث)c
accesskey-ca-nstab-media (بحث)c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (بحث)c
accesskey-ca-nstab-project (بحث)a
accesskey-ca-nstab-special (بحث) 
accesskey-ca-nstab-template (بحث)c
accesskey-ca-nstab-user (بحث)c
accesskey-ca-protect (بحث)=
accesskey-ca-talk (بحث)t
accesskey-ca-undelete (بحث)d
accesskey-ca-unprotect (بحث)=
accesskey-ca-unwatch (بحث)w
accesskey-ca-viewsource (بحث)e
accesskey-ca-watch (بحث)w
accesskey-compareselectedversions (بحث)v
accesskey-diff (بحث)v
accesskey-export (بحث)s
accesskey-feed-atom (بحث) 
accesskey-feed-rss (بحث) 
accesskey-import (بحث)s
accesskey-minoredit (بحث)i
accesskey-n-currentevents (بحث) 
accesskey-n-help (بحث) 
accesskey-n-mainpage (بحث)z
accesskey-n-mainpage-description (بحث)z
accesskey-n-portal (بحث) 
accesskey-n-randompage (بحث)x
accesskey-n-recentchanges (بحث)r
accesskey-preferences-save (بحث)s
accesskey-preview (بحث)p
accesskey-pt-anonlogin (بحث)o
accesskey-pt-anontalk (بحث)n
accesskey-pt-anonuserpage (بحث).
accesskey-pt-login (بحث)o
accesskey-pt-logout (بحث) 
accesskey-pt-mycontris (بحث)y
accesskey-pt-mytalk (بحث)n
صفحهٔ نخست
صفحهٔ نخست
صفحه قبل
صفحه قبل
صفحهٔ آخر
صفحهٔ آخر
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
بازدیدها
گشتن
جعبه‌ابزار